ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Sunday, 31 July 2011

ಕಾಂತನಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಕಾಂತವ್ಯಾತಕೆ / Kantanillada Myaale Ekantavyatake

ಕಾಂತನಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಕಾಂತವ್ಯಾತಕೆ 
ಗಂಧಲೇಪನವ್ಯಾತಕೆ ಈ ದೇಹಕೆ ||

ಮಂದಮಾರುತ ಮೈಗೆ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ತಾಯಿ 
ಬೆಳುದಿಂಗಳು ಉರಿವ ಬಿಸಿಲಾಯಿತೆ ನನಗೆ.
ಹೂ ಜಾಜಿ ಸೂಜಿಯ ಹಾಗೆ ಚುಚ್ಚುತಲಿವೆ.
ಉರಿಗಳು ಮೂಡ್ಯಾವು ನಿಡುಸುಯ್ಲಿನೊಳಗೆ 
ಉಸಿರಿನ ಬಿಸಿಯವಗೆ ತಾಗದೆ ಹುಸಿಹೋಯ್ತೆ,
ಚೆಲುವ ಬಾರದಿರೇನು ಫಲವೇ ಈ ಚೆಲುವಿಗೆ.

ಕಾಮನ ಬಾಣ ಹತ್ಯಾವ ಬೆನ್ನ 
ಆತುರ ತೀವ್ರ ಕಾಮಾತುರ ತಾಳೆನಾ,
ಆರ್ತಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿರದೆ ಒದ್ದಾಡುವೆ.

ಅನ್ಯ ಪುರುಷರು ಮಾರ ಅಂಗನೆಯನೆಳೆದರೆ 
ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸರಿ ಪುರುಷ ಸುಮ್ಮನಿರತಾರೆನೆ,
ಕರುಣೆಯ ತೋರುವರ್ಯಾರೆ ಸಣ್ಣವಳಿಗೆ.

                                                                                       - ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

1 comment:

  1. vasu, in 4th para last line first word, i think it should be "ಆರ್ತಳಿಗೆ"....check out once...
    http://abhijnaa.wordpress.com/2012/06/23/%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%A6-%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B3%86-%E0%B2%8E%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B2%B5/

    ReplyDelete