ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Saturday, 12 November 2011

ಎದೆಯು ಮರಳಿ ತೊಳಲುತಿದೆ / Edeyu marali tolalutide

ಎದೆಯು ಮರಳಿ ತೊಳಲುತಿದೆ,
ದೊರೆಯದುದನೆ ಹುಡುಕುತಿದೆ,
ಅತ್ತ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟು ಬಳ್ಳಿ ಬಾಳು ಚಾಚುತಿದೆ,
ತನ್ನ ಕುಡಿಯನು..

ಸಿಗಲಾರದ ಆಸರಕೆ,
ಕಾದ ಕಾವ ಬೇಸರಕೆ,
ಮಿಡುಕಿ ದುಡುಕಲೆಳಸುತಿದೆ
ತನ್ನ ಗಡಿಯನು..

ಅದಕು ಇದಕು ಅಂಗಲಾಚಿ,
ತನ್ನೊಲವಿಗೆ ತಾನೇ ನಾಚಿ,
ದಡವ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದೊಲು,
ಹಿಂದೆಗೆಯುವ ವೀಚಿ ವೀಚಿ,
ಮುರುಟತಲಿದೆ ಮನದಲಿ.

ನೀರದಗಳ ದೂರತೀರ,
ಕರೆಯುತಲಿದೆ ಎದೆಯ ನೀರ,
ಮೀರುತಲಿದೆ ಹೃದಯ ಭಾರ,
ತಾಳಲೆಂತು ನಾ...

ಯಾವ ಬಲವು, ಯಾವ ಒಲವು,
ಕಾಯಬೇಕು ಅದರ ಹೊಳವು.
ಕಾಣದೆ ದಳ್ಳಿಸಲು ಮನವು,
ಬಾಳಲೆಂತು ನಾ...
                                                 - ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edeyu marali tolalutide


Edeyu marali tolalutide,
doreyadudane hudukutide
atta itta dikkugettu balli baalu chaachutide
tanna kudiyanu

sigalaarada aa sarake
kaada kaava besarake
miduki dudukalelasutide
tanna gadiyanu.

adaku idaku angalaachi
tannolavige taane naachi
dadava mutti muttadolu
hindegeyuva veechi veechi
murutatalide manadali.

neeradagala doora teera,
kareyutalide edeya neera,
meerutalide hrudaya bhaara,
taalalentu naa..

yaava balavu, yaava olavu,
kaayabeku adara holavu,
kaanade dallisalu manavu,
baalalentu naa..

                                                           - M. Gopalakrishna Adiga

1 comment: