ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Monday, 22 October 2012

ಇರುಳ ಸಮಯ ಸುರಿಮಳೆಯೊಳಗೆ / Irula samaya surimaleyolage

ಇರುಳ ಸಮಯ ಸುರಿಮಳೆಯೊಳಗೆ
ದೋಣಿಗಳಿಳಿದಿವೆ ಹೊಳೆಯೊಳಗೆ..

ಶ್ಯಾಮಲ ಸಾಗರವೇ ಗುರಿಯೆನ್ನುತ
ಸಾಗಿವೆ ಸಾವಿರ ದೋಣಿಗಳು.
ಸೆರಗೇ ಹಾಯಿ ಹೃದಯವೇ ಹುಟ್ಟು
ದೋಣಿ ಹಿಂದೆ ಜಲವೇಣಿಗಳು.
                                                       ಇರುಳ ಸಮಯ...

ಏರಿಳಿಯುವ ಅಲೆ ಮುಂದೆ ಇದಿರು ಹೊಳೆ
ಜಗ್ಗುವುವೇ ಈ ಹಾಯಿಗಳು.
ಎದೆಯನೆ ಸೀಳುವ ಹೋಳುಬಂಡೆಗಳು
ಆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿಬಾಯಿಗಳು.
                                                       ಇರುಳ ಸಮಯ...

ಮುಳುಗಿಸೋವಥವಾ ತೆಲಿಸೋ ರಥವ
ಧೃತಿಯೊಂದೇ ಗತಿ ಹಾಡುತಿವೆ 
ಮುಳುಗದ ಹೊರತು ತೇಲದು ದೋಣಿ
ಹಾಯಿ ವಿದಾಯವ ಹೇಳುತಿವೆ  
                                                       ಇರುಳ ಸಮಯ...


* ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ರವರ ತೂಗುಮಂಚ ಸಂಕಲನದ ಗೀತೆ. ಹೆಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಷ್ಟೆ, ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲ.

Download this song

1 comment:

  1. ಭಾವಗಿೀತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ

    ReplyDelete