ಸಂಗೀತ, ಗಾಯನದೊಡನೆ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ತಾಣವಿರುವುದೇ? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ನನಗಂತೂ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಯಾವುದಾದರು ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಗೀತೆಗಳು ರಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಿಳಿದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದವೆನಿಸುವುದು.
Monday, 3 September 2012

ಬಣ್ಣಿಸಲೇ, ಹೆಣ್ಣೇ ? / Bannisale henne

ಬಣ್ಣಿಸಲೇ, ಹೆಣ್ಣೇ ?
ಏನು ಬಣ್ಣಿಸಲೇ, ಹೆಣ್ಣೇ,
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು ?
ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲೇ ?

ಗೋಲು ಹೊಡೆದಂತೆ ಮರಡೋನ
ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರನು
ಮಿಂಚು ನೋಟದಲ್ಲೆ
ನನ್ನೆದೆಯ ಹೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲೆ!

ಕಪಿಲನ ಸಿಕ್ಸರಿನಂತೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕೂಡ
ದಾಟಿ ಹಾರಿತಲ್ಲೆ
ಈ ಜಗದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ!

ಸೋತಳು ನಿನಗೆ ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ
ಅಡೆ ತಡೆಗಳ ದಾಟಿ
ಓಡುವ ವೇಗದಲಿ
ನನ್ನ ಕೂಡುವ ತವಕದಲಿ!

ಮೀರಿದೆ ನಾನು ಗವಾಸ್ಕರನ
ನೂರುಗಳ ದಾಖಲೆ
ನಿನಗಿತ್ತ ಮುತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಪಡೆದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲಿ

ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳೂ ತೀರಿದವು
ಈಗ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ
ಎಲ್ಲಡಗಿದೆ, ನಲ್ಲೆ ?
ಇನ್ಯಾರ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲೆ ?

ಉಳಿಸಿ ಹೋದೆಯಾ ನನಗೆ
ಮುಗಿಯದ ಹುಡುಕಾಟ!
ಒಲವೇ, ನೀನೆಲ್ಲಿ ?
ಇನ್ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ?

                                            - ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್

Download this song

No comments:

Post a Comment